November 28, 2011

Distressed Christmas

This card somehow created itself :) I had some leftover papers on my desk and I just tried to combine them for fun. So here is my a little bit vintage and distressed Christmas card.

Poniższa kartka zrobiła się właściwie sama :) Miałam trochę papierków pozostałych po innych skrapowych zmaganiach, które walały się po biurku, a ja dla zabawy spróbowałam je zestawić ze sobą, noi jest taka oto postarzona starociowa kartka.Here are challenges I'm entering with my card:
Zgłaszam moją kartkę na następujące wyzwania:


November 27, 2011

Green-Blue Christmas

Here is my Christmas card with kind of untraditional and maybe a little bit dark dark look, that I finished today. Do you also sometimes spend a lot of time making one simple project, even when it seams fairly easy? I can make one card for several days wondering how to put something on it, that would look good for me... Although it's not a typical cheerful one, it gives me kind of pleasant, peaceful feeling.

Oto moja Bożonarodzeniowa kartka o troszkę nietradycyjnym i może lekko ciemniejszym wyglądzie, którą wykończyłam dzisiaj. Czy Wam też się zdarza robić jeden projekt baardzo długo, pomimo że wydaje się prosty do zrobienia? Ja potrafie jedną kartkę dobić przez kilka dni zastanawiając się jak coś na niej umieścić, żeby mi się podobało... Mimo, że ta praca nie jest typową i radosną Świąteczną kartką, powoduje u mnie przyjemne uczucie spokoju.


I'm entering those challenges with my work:
Moją pracę zgłaszam na następujące wyzwania:


November 16, 2011

Car window tag

I was asked to make a tag for a front window in my friends new car. She likes pink, turqoise and gems, and as the tag will be hung, it has to be double sided. So, here it is, one side of my tag is turquoise and the other side is pink. Both butterflies and the frame (the frame image from Graphics Fairy) was painted with promarkers (Pastel Green and Sky Blue). I covered the frame with Sepia Accents and butterflies and the inside of the frame with Crackle Accents (another product that gives happines :)

Poproszono mnie abym zrobiła zawieszkę na okno do nowego samochodu mojej koleżanki. Ulubione kolory zamawiającej to różowy i turkusowy, do tego kryształki. A że ma wisieć to powstał taki oto dwustronny tag, z jednej strony róż, z drugiej turkus. Ramkę (obrazek z Graphics Fairy) i motylki pomalowałam promarkerami (Pastel Green i Sky Blue). Ramkę pokryłam Sepia Accents, a zarówno motylki jak i wnętrze ramki pokryłam Crackle Accents (kolejny produkt bez którego byłoby smutno :)


Here is turguoise side of my tag.
Strona turkusowa.And here is the pink side.
Strona różowa.
I'm entering the following challenges with my tag:
Zgłaszam moją pracę na następujące wyzwania:

November 14, 2011

Spool box

Recently I was annoyed by my spools were all over my place, as they didn't have a proper packaging, so I've decided to make them a new home. Here is a paper box I made for them. It's actually my first paper box and I made some mistakes during it's creation process and had to do some alteration along the way, but the result is surprisingly satisfying:) Some of the buttons were from raw-unpainted wood - I painted them with promarkers. The wording and sewing lady image (digi from Bugaboo Stamps) are covered with Glossy Accents.

Zdegustowana wędrówkami moich szpuleczek po całym pokoju i brakiem odpowiedniego dla nich miejsca, postanowiłam zrobić im nowy domek. Oto papierowe pudełeczko, które dla nich zlepiłam. To moje pierwsze papierowe pudełko i podczas pracy zrobiłam parę błędów, które trzeba było potem naprawiać, ale efekt końcowy ostatecznie mnie zadowala :) Niektóre guziczki były z niemalowanego drewna - pomalowałam je promarkerami. Napis i stempelek (digi z Bugaboo Stamps) pokryte są Glossy Accents.

 


  
            

As I've stitched the paper and used some buttons and two kinds of ribbon (regular and lace one), I'm entering the following challenges with my box:

Jako że w moim pudełku wykorzystałam ścieg, a także użyłam dwóch rodzajów wstążeczek (zwykłej i koronkowej) i kilku guziczków, zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwania:

November 07, 2011

Blue jeans Christmas

Here is my card with a little bit untraditional Christmas look - considering jeans as a background and some hearts here and there.

Oto moja kartka o nieco nietradycyjnym wyglądzie - biorąc pod uwagę dżins jako tło i parę serduszek poumieszczanych gdzieniegdzie.
As my card is a little bit untraditional and a little bit distressed, I'm entering a "Non Traditional Or Distressed Christmas" challenge on LadybugCraftsInkTLT.

A skoro moja karteczka jest jednocześnie troszkę nietradycyjna i troszkę postarzona, zgłaszam ją do wyzwania "Nietradycyjne Lub Postarzone Święta" na LadybugCraftsInkTLT.
Update - November 8, 2011 - My card was selected as one of the TOP 3 at  LadybugCraftsInkTLT (dancing a happy dance here :) and here is the badge they honoured me with.

Uaktualnienie - 8 listopada 2011 - Moja kartka została wybrana jako jedna z trzech wyróżnionych prac - TOP 3 na LadybugCraftsInkTLT (tańcuję sobie z radości :) a oto banerek, którym mnie uhonorowano.

November 06, 2011

Snowy winter

My first winter card and it's all snowy. I made the snow effect using flower-soft sprinkles, which I recently grew fond of :)

Moja pierwsza zimowa kartka, w dodatku zaśnieżona. Śniegowy efekt uzyskałam przy pomocy "płatków" śniegowych flower-soft, które mi się ostatnio bardzo spodobały :)
I'm entering those challenges with my card:
Zgłaszam moją pracę na następujące wyzwania:

November 02, 2011

Vintage album

Here is the cover of my freshly made vintage album. Inspiration for this project came from two challenges, so I'm entering them both with my album. They are: "through the keyhole" challenge on scrapki-wyzwaniowo and sketch challenge on Scrapgaleria. The first one is an interpretation challenge and my association to the phrase "through the keyhole" was - watching our memories simply through photos. That's why photo album (which was based on "craft map no 9" on second challenge).

Oto okładka od mojego świeżutkiego "starociowego" albumu. Inspiracją do jego powstania były dwa wyzwania, na które zgłaszam mój album. Są to: "przez dziurkę od klucza" na scrapki-wyzwaniowo oraz "craft mapka nr 9" w Scrapgalerii. Pierwsze wyzwanie dotyczyło interpretacji frazy "przez dziurkę od klucza", która mnie skojarzyła się z oglądaniem wspomnień poprzez zdjęcia, dlatego właśnie album (który powstał na bazie craft mapki z drugiego wyzwania.October 31, 2011

Chest of drawers

Here is my little chest of drawers that I made from matchboxes - and as I didn't want to wait for all the matches to be spent, I ended up with a pile of them on my desk :P
I covered each drawers inside in fabric, so with my chest of drawers I'm entering a challenge "Something with fabric or Something on fabric" on Stonogi.

Oto moja mała komódka, którą zrobiłam z pudełek pod zapałkach - a że nie chciało mi się czekać na zużycie wszystkich zapałek, to skończyłam z ich pokaźną kupką na biurku :P
Wnętrza szufladek pokryłam tkaniną, więc zgłaszam moją komódkę na wyzwanie "Coś z tkaniną lub Coś na tkaninie" na Stonogach.

 
October 23, 2011

Little book

Here is my little book I made from one 30x30cm card. I wanted to make it for quite some time and finally got motivated by a challenge on scrapki-wyzwaniowo, where I am entering my book.

Oto moja mała książeczka zrobiona z jednej kartki papieru 30x30cm. Przymierzałam się do niej od jakiegoś czasu, aż wreszcie zmotywowało mnie wyzwanie na scrapki-wyzwaniowo, gdzie zgłaszam swoją książeczkę.

October 13, 2011

Bookmark from scratch

Inspired by two challenges, I created a bookmark with background made by myself. Ink-watering (distress inks), blow drying, stamping, splashing water on it, stamping some more, adding Glossy Accents and splashes of acrylic paint. Then I added handpainted lace, brads, ribbon and handmade "flowers".

Zainspirowana dwoma wyzwaniami, stworzyłam zakładkę do książki, do której tło wytworzyłam sama. Na początek trochę tuszu i wody (distress ink), potem suszenie suszarą, stemplowanie, dodanie Glossy Accents i rozchlapanej farby akrylowej. Na koniec dodałam umazaną przeze mnie koronkę, ćwieki, trochę wstążki i własnoręcznie robione "kwiatki".
I'm entering two challenges with my bookmark, handmade background challenge on Scrapki-wyzwaniowo and bookmark challenge on UHK Gallery.

Moją zakładkę zgłaszam na dwa wyzwania, włąsnoręcznie robionego tła na Scrapki-wyzwaniowo oraz wyzwanie zakładkowe na UHK Gallery.

October 11, 2011

Butterfly time

Here is my card that I made for Inspirational Card Sketches #134 challenge on http://icsketches.blogspot.com/.

Kartka, którą zrobiłam na wyzwanie Inspirational Card Sketches #134 na http://icsketches.blogspot.com/.
The task was to create a shaped card using the sketch below.

Zadanie polegało na zrobieniu "kształtnej" kartki korzystając z poniższego szkicu.

October 07, 2011

Christmas card

My first Christmas card this year, which was made for Unscripted Sketches #126 challenge on http://unscriptedsketches.com/.

Moja pierwsza w tym roku Bożonarodzeniowa kartka, zrobiona na wyzwanie Unscripted Sketches #126 na http://unscriptedsketches.com/.
Card was made according to the sketch below.

Kartka powstała na podstawie poniższego szkicu.