July 12, 2012

Deep in Blue

Here is the last card I designed for Cardabilities. I was one of DT members at Cardabilities blog for two terms and had lots of fun coming up with ideas for Karan's sketches. This card was created according to sketch#58.

Ostatnia kartka, którą zaprojektowałam dla Cardabilities. Należałam do zespołu projektującego na blogu Cardabilities przez dwa sezony i miałam sporo frajdy z tworzeniem prac na bazie szkiców Karan. Inspiracją do tej kartki był szkic nr 58.
I'm entering the following challenge with my work:
Zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwanie:
Update - July 16, 2012 - my card was chosen as one of two TOP's in "Sea Breeze" colour challenge at PomorskieCraftuje. I was honoured with a badge and invitation for guest designing in their next challenge. Thank you :)

Uaktualnienie - 16 lipca, 2012 - moja kartka została wyróżniona (jako jedna z dwóch TOP'ów) w kolorystycznym wyzwaniu "Morska Bryza" na blogu PomorskieCraftuje. Zostałam nagrodzona odznaką i zaproszeniem do gościnnego projektowania w następnym wyzwaniu. Dziekuję :)