May 17, 2012

Waves and Bubbles

Here is a card I made for my colleague's mother. Card has an aqua feel, because her mum likes aqua aerobic. Thus lady in swimsuit and swimming cap, waves, little pearl bubbles and flip-flops (I had fun making those little fellows :)

Kartka, którą zrobiłam dla mamy znajomej. Klimat wodny, ponieważ jej mama lubi aqua aerobic, stąd kostium kąpielowy i czepek, fale, perłowe bąbelki i japonki (które przyprawiły mi sporo frajdy w czasie lepienia :)

 I'm entering the following challenges with my work:
Zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwania:

Dla mamy policzymy:
5 kwiatków, 4 fale, 3 rodzaje papierów, 2 klapki, 1 kokardka


May 16, 2012

Double Card

Double sided card I made for birthday of a couple :) The pink side of the card was made for Cardabilities, according sketch#55 - here you can join the challenge - Cardabilities. As the other side of the card was supposed to be a shirt, I decided that the collar has to stand - so it is :) Each side of the card has it's own ribbon for tying the card, so the closing bow turns out double coloured.

Dwustronna kartka, którą zrobiłąm na urodziny pary :) Różowa strona kartki powstała dla Cardabilities, według szkicu nr 55 - tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities. A skoro jedna strona kartki miała być koszulą, pomyślałam ,że kołnierzyk musi stać - więc stoi :) Każda strona ma własną wstążkę do zawiązania kartki, więc zamykająca kokardka wychodzi dwukolorowa.


I'm entering the following challenges with my shirt-card:
Zgłaszam moją kartkę-koszulę na poniższe wyzwania:I'm entering the following challenges with my pink card:
Zgłaszam moją różową kartkę na poniższe wyzwania:


(Bingo-vertical line: flowers/ pearls/ 3papers)


May 02, 2012

Green and Crackled

Another 'thank you' card I made for certain person. I made it according to sketch#54 at Cardabilities - here you can join the fun with this sketch - Cardabilities. This time I tried cracking the flower image I cut out from some scrapbooking paper, which I really tried to capture on photos... with the dubious effect you can see :P

Jeszcze jedna kartka-podziękowanie, którą zrobiłąm dla kolejnej miłej osoby. Powstała na bazie szkicu nr 54 na blogu Cardabilities - tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities.Tym razem spróbowałam efektu spękań na kwiatach wyciętych z papieru skrapowego, co starałam się pokazać na zdjęciach... z efektem, że tak powiem, takim sobie :P


I'm entering the following challenges with my card:
Zgłaszam moją kartkę na poniższe wyzwania: