January 30, 2012

Flowery wish

Here is my second card made for Cardabilities, based on sketch#48. The image and the ribbon are from my long forgotten part of stash that I discover from time to time :) and again despite of the winter weather, the card has the springlike feeling. Here you can play along - Cardabilities.

Oto druga kartka jaką zrobiłam dla Cardabilities, wykonana na bazie szkicu #48. Zarówno obrazek jak i wstążeczka należą do dawno zapomnianych zapasów skrapowych, które odkrywam od czasu do czasu w różnych zakamarkach :) i znów pomimo zimowej pogody, kartka ma wiosenny klimat. A tutaj zapraszam do zabawy ze szkicem - Cardabilities.


I'm entering the following challenges with my project:
Zgłaszam moją pracę na następujące wyzwania:January 15, 2012

Turquoise thought

Here is my first project as a Cardabilities Design Team member. I created this card basing on sketch #47 (designed by Karan Gerber) and it gives me a delicate, kind of spring feeling, warming me up as everything is covered in snow at my place. Here you can join the fun with the sketch at Cardabilities.

Oto mój pierwszy projekt jako projektantki u Cardabilities. Kartka powstała w oparciu o szkic #47 (projekt Karan Gerber) i wzbudza we mnie lekko wiosenne uczucia, a że wszystko u mnie pokrywa czapa śniegu, to też troszkę rozgrzewa jak tylko na nią spojrzę. Tutaj można dołączyć do zabawy ze szkicem - Cardabilities.And here is the sketch 47.
A oto szkic nr 47.

January 11, 2012

Gears box

December was one busy month, so I didn't have time for posting, but I'm back and I want to show my latest project made for an exchange with Long Red Thread. Here is a little distressed box with some gears and a little bit of a steam-punk look.

W grudniu brakło mi czasu na zamieszczanie postów, ale już jestem z powrotem i chcę pokazać projekt, który ostatnio zrobiłam na wymianę z Long Red Thread. Oto odrobinę postarzone pudełko z kołami zębatymi i trochę steam-punkowym wyglądem.


Here with the inscription chosen by the new owner of the box:
Tutaj z napisem wybranym przez nową właścicielkę pudełka:


And here is lovely funnel scarf I received from Long Red Thread :)
A tutaj śliczny komin, który otrzymałam od Long Red Thread :)