July 12, 2012

Deep in Blue

Here is the last card I designed for Cardabilities. I was one of DT members at Cardabilities blog for two terms and had lots of fun coming up with ideas for Karan's sketches. This card was created according to sketch#58.

Ostatnia kartka, którą zaprojektowałam dla Cardabilities. Należałam do zespołu projektującego na blogu Cardabilities przez dwa sezony i miałam sporo frajdy z tworzeniem prac na bazie szkiców Karan. Inspiracją do tej kartki był szkic nr 58.
I'm entering the following challenge with my work:
Zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwanie:
Update - July 16, 2012 - my card was chosen as one of two TOP's in "Sea Breeze" colour challenge at PomorskieCraftuje. I was honoured with a badge and invitation for guest designing in their next challenge. Thank you :)

Uaktualnienie - 16 lipca, 2012 - moja kartka została wyróżniona (jako jedna z dwóch TOP'ów) w kolorystycznym wyzwaniu "Morska Bryza" na blogu PomorskieCraftuje. Zostałam nagrodzona odznaką i zaproszeniem do gościnnego projektowania w następnym wyzwaniu. Dziekuję :)June 25, 2012

Flower print

Here is my card for Cardabilities, inspired by sketch#57. Here you can join the challenge: Cardabilities. I've been looking for some old yellowish books to use them in my crafts. I recently bought three of those and here it is, tattered page as a background of this card.

Kartka zrobiona dla Cardabilities, zainspirowana szkicem nr 57. Do udziału w wyzwaniu zapraszam tutaj: Cardabilities. Od jakiegoś już czasu szukałam starych pożółkłych książek do wykorzystania w skrapach lub innych pracach. Ostatnio dorwałam trzy fajne okazy i oto jest stara stronica jako tło mojej kartki.


Here is the sketch#57:
Poniżej szkic nr 57:


I'm entering the following challenges with my card:
Zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwania:June 05, 2012

Botanical Garden

Here is another card I made for Cardabilities, created according to sketch #56. This card gives me kind of botanical feel, probably thanks to those ragged - made by me - flowers and brownish green colours. The dots were made with brown nail polish, plus Glossy Accents for some dimension.

Kolejna kartka, którą zrobiłam dla Cardabilities, na podstawie szkicu nr 56. Rozsiewa klimat lekko botaniczny, pewnie dzięki obdartym - zlepionym moimi łapkami - kwiatkom i zbrązowiałemu zielonemu. Kropki zrobiłam brązowym lakierem do paznokci, dodając Glossy Accents dla odrobiny głębi.Here is the sketch (you can join the challenge here - Cardabilities)
Poniżej szkic (tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities)


I'm entering the following challenges with my card:
Zgłaszam moją kartkę na poniższe wyzwania:Update - June 18, 2012 - my card won 1st place in Bowtastic challenge at CraftyBootsChallenges.
My badge below :)
Uaktualnienie - 18 czerwca, 2012 - moja kartka zajęła 1 miejsce w kokardkowym wyzwaniu na blogu CraftyBootsChallenges. Odznaka poniżej :)
 
gif animation maker


May 17, 2012

Waves and Bubbles

Here is a card I made for my colleague's mother. Card has an aqua feel, because her mum likes aqua aerobic. Thus lady in swimsuit and swimming cap, waves, little pearl bubbles and flip-flops (I had fun making those little fellows :)

Kartka, którą zrobiłam dla mamy znajomej. Klimat wodny, ponieważ jej mama lubi aqua aerobic, stąd kostium kąpielowy i czepek, fale, perłowe bąbelki i japonki (które przyprawiły mi sporo frajdy w czasie lepienia :)

 I'm entering the following challenges with my work:
Zgłaszam moją pracę na poniższe wyzwania:

Dla mamy policzymy:
5 kwiatków, 4 fale, 3 rodzaje papierów, 2 klapki, 1 kokardka


May 16, 2012

Double Card

Double sided card I made for birthday of a couple :) The pink side of the card was made for Cardabilities, according sketch#55 - here you can join the challenge - Cardabilities. As the other side of the card was supposed to be a shirt, I decided that the collar has to stand - so it is :) Each side of the card has it's own ribbon for tying the card, so the closing bow turns out double coloured.

Dwustronna kartka, którą zrobiłąm na urodziny pary :) Różowa strona kartki powstała dla Cardabilities, według szkicu nr 55 - tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities. A skoro jedna strona kartki miała być koszulą, pomyślałam ,że kołnierzyk musi stać - więc stoi :) Każda strona ma własną wstążkę do zawiązania kartki, więc zamykająca kokardka wychodzi dwukolorowa.


I'm entering the following challenges with my shirt-card:
Zgłaszam moją kartkę-koszulę na poniższe wyzwania:I'm entering the following challenges with my pink card:
Zgłaszam moją różową kartkę na poniższe wyzwania:


(Bingo-vertical line: flowers/ pearls/ 3papers)


May 02, 2012

Green and Crackled

Another 'thank you' card I made for certain person. I made it according to sketch#54 at Cardabilities - here you can join the fun with this sketch - Cardabilities. This time I tried cracking the flower image I cut out from some scrapbooking paper, which I really tried to capture on photos... with the dubious effect you can see :P

Jeszcze jedna kartka-podziękowanie, którą zrobiłąm dla kolejnej miłej osoby. Powstała na bazie szkicu nr 54 na blogu Cardabilities - tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities.Tym razem spróbowałam efektu spękań na kwiatach wyciętych z papieru skrapowego, co starałam się pokazać na zdjęciach... z efektem, że tak powiem, takim sobie :P


I'm entering the following challenges with my card:
Zgłaszam moją kartkę na poniższe wyzwania:
April 17, 2012

Blue Bird

Here is my card for Cardabilities, made according to sketch#53. Here you can join the fun - Cardabilities. This time some contrasting colours and flowers I made myself (it was the first time I made this kind of flowers and I think it won't be the last :) I don't really make scraps in any particular style, things happen on their own and there are times when I wait a looong time for scrap to take it's shape, while I'm providing the elements :) But this one looks kind of different to me, just there isn't anything specific that would justify the feeling...

Kartka, którą zrobiłam na kolejną szkicową odsłonę dla Cardabilities. Zrobiona na bazie szkicu nr 53 - tutaj zapraszam na wyzwanie - Cardabilities. Tym razem kontrast kolorystyczny i własnoręcznie ukręcone kwiatki (pierwszy raz je robiłam i chyba na tym nie poprzestanę :) Nie staram się robić prac w konkretnym stylu, rzeczy dzieją się same i nieraz dłuugo czekam aż się skrap sklei, a ja mu tylko podsuwam elementy :) Ale ta kartka wydaje mi się inna, tyle że nie widzę nic co mogłoby to wrażenie uzasadnić...


I'm entering the following challenges with my card:
Zgłaszam moją kartkę na poniższe wyzwania: